色欲香天天天综合网站

 • <li id="kiawm"></li>
 • <label id="kiawm"></label>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <small id="kiawm"></small>
 • <div id="kiawm"><button id="kiawm"></button></div>
 • <li id="kiawm"><button id="kiawm"></button></li>
 • Jeste?my zamkni?ci
  Masz pytanie?

  Are you interested in one of these vehicles?

  Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


  Warunki leasingu maszyn w Holandii

  W Holandii obowi?zuj? nast?puj?ce warunki leasingu maszyn lub sprz?tu budowlanego:

  • Firma/w?a?ciciel/wnioskodawca nie jest lub nie by? w ostatnim czasie przedmiotem post?powania upad?o?ciowego.
  • Firma ubiegaj?ca si? o leasing jest zarejestrowana w holenderskiej Izbie Handlowej.
  • Wnioskodawca nie ma od ostatnich 60 dni zaleg?o?ci na rzecz banków lub organizacji finansowych.
  • W?a?ciciel firmy wnioskuj?cej o leasing nie ma zaleg?o?ci na rzecz podmiotów rz?dowych (w tym m.in. urz?du skarbowego, zak?adu ubezpieczeń spo?ecznych b?d? z tytu?u grzywien).
  • Firma nie prowadzi dzia?alno?ci w jednej z poni?szych wy??czonych bran?:
   • - Organizacje finansowe takie jak banki i firmy leasingowe
   • – Firmy handluj?ce ci??arówkami, przyczepami, maszynami, sprz?tem budowlanym lub innymi pojazdami u?ytkowymi

  Potrzebujesz wi?cej informacji na temat leasingu maszyn w Holandii?

  Kliknij poni?szy przycisk, a zostaniesz przekierowany do formularza kontaktowego, z którego mo?esz skorzysta?, aby poprosi? o dalsze informacje na temat leasingu.
  Mo?esz równie? zadzwoni? do nas pod numer +31 413 75 42 75, a my ch?tnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotycz?ce leasingu i finansowania.

  色欲香天天天综合网站
 • <li id="kiawm"></li>
 • <label id="kiawm"></label>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <small id="kiawm"></small>
 • <div id="kiawm"><button id="kiawm"></button></div>
 • <li id="kiawm"><button id="kiawm"></button></li>