色欲香天天天综合网站

 • <li id="kiawm"></li>
 • <label id="kiawm"></label>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <small id="kiawm"></small>
 • <div id="kiawm"><button id="kiawm"></button></div>
 • <li id="kiawm"><button id="kiawm"></button></li>
 • Jeste?my zamkni?ci
  Masz pytanie?

  Are you interested in one of these vehicles?

  Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


  Wszystkie marki, przebiegi, stany techniczne oraz przedzia?y cenowe

  U?ywane i nowe ci??kie maszyny i urz?dzenia budowlane

  Asortyment BAS Machinery obejmuje maszyny rozmaitych marek, z ró?nych roczników i grup produktów, o dowolnym przebiegu. Sprzedajemy:

  • Wszystkie amerykańskie, europejskie i azjatyckie marki maszyn
  • Wszystkie roczniki i rodzaje pojazdów
  • Ci??kie maszyny ze wszystkich przedzia?ów cenowych

  Niewa?ne, czy szukasz 25-letniej koparko-?adowarki czy nowej koparki g?sienicowej Caterpillar. BAS Machinery oferuje idealne maszyny dost?pne od r?ki lub mo?e znale?? maszyn?, która spe?ni wszystkie Twoje wymagania. Nasz asortyment nie tylko jest szeroki, ale równie? cz?sto si? zmienia. Dzi?ki temu mo?emy zaoferowa? Ci odpowiedni? maszyn?, zapewniaj?c wsparcie dla Twojego przedsi?biorstwa i projektów. Oczywi?cie w odpowiedniej cenie.

  Ka?dego tygodnia dodajemy kilkadziesi?t nowych maszyn do naszego asortymentu

  Nowe maszyny co tydzień

  Co tydzień dodajemy do asortymentu nowe maszyny, sprz?t budowlany i osprz?t. Je?li nie mamy na stanie potrzebnej maszyny, przeszukamy nasz? rozleg?? sie?, aby znale?? pojazd dla Ciebie. Jeste?my w stanie dostarczy? go do Ciebie w bardzo krótkim czasie, tak aby ograniczy? do minimum przestoje w Twoim przedsi?biorstwie.

  Czy chcesz otrzymywa? automatyczne wiadomo?ci na temat nowych maszyn na stanie? Subskrybuj nasz newsletter, klikaj?c poni?szy link!

  Subskrybuj, aby skorzysta? z najlepszych ofert!

  Maszyny w naszym salonie wystawowym

  Maszyny w naszym salonie wystawowym

  Na naszej stronie mo?na znale?? wszystkie dost?pne maszyny. Na naszej stronie mo?na przegl?da? wszystkie pojazdy, porównywa? je, oznacza? jako ulubione, zapisywa? parametry wyszukiwania, a tak?e zamawia? pojazdy przez Internet. Czy chcesz osobi?cie obejrze? pojazd? Oczywi?cie jest to mo?liwe przez 6 dni w tygodniu w naszym du?ym salonie wystawowym znajduj?cym si? w Veghel (Holandia).

  W salonie wystawowym o powierzchni 40 000 m2 wszystkie nasze pojazdy, w tym ci??arówki, przyczepy i furgonetki, uporz?dkowane s? wed?ug marki, nadwozia, rodzaju oraz rocznika. Znacznie u?atwia to znalezienie poszukiwanej maszyny lub sprz?tu budowlanego oraz porównywanie ich z podobnymi pojazdami. Mo?liwe jest równie? przetestowanie maszyn. Je?li chcesz skorzysta? z tej mo?liwo?ci, skontaktuj si? z naszym zespo?em handlowym.

  Nie jeste? w stanie odwiedzi? naszego salonu wystawowego? Skontaktuj si? z naszym zespo?em ds. sprzeda?y. Ch?tnie pos?u?y pomoc? w znalezieniu idealnej maszyny.

  Co? wi?cej ni? tylko ci??kie maszyny

  Oprócz maszyn mo?emy równie? zaoferowa? ci??arówki, ci?gniki samochodowe, przyczepy, wywrotki, betoniarki, naczepy, samochody, furgonetki oraz inny sprz?t u?ytkowy.

  Znajd? swoj? maszyn?

  色欲香天天天综合网站
 • <li id="kiawm"></li>
 • <label id="kiawm"></label>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <small id="kiawm"></small>
 • <div id="kiawm"><button id="kiawm"></button></div>
 • <li id="kiawm"><button id="kiawm"></button></li>